Imię i nazwisko Przedmiot
Alchimowicz Michał Przedmioty gastronomiczne
Baczyńska Agnieszka Matematyka
Burdzy Marzena Język polski, język angielski
Cembik Hanna Wychowanie fizyczne
Ciesiul Brygida Przedmioty ekonomiczne
Ciszewska Agnieszka Matematyka
Dalidowicz Julian Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Domańska Aleksandra Język polski
Dreszer – Czaczyk Anna Pedagog
Drozd Mirosława Język niemiecki
Dubis Piotr Przedmioty elektryczne
Dudarewicz Anna Biblioteka, pedagog
Dworzańska Elżbieta Biologia, przyroda
Grabowska Małgorzata Historia, historia i społeczeństwo
Gralak Agnieszka Matematyka, przedmioty ekonomiczne
Grąbczewski Tomasz Wychowanie fizyczne
Hajduk-Misiak Agnieszka Przedmioty zawodowe – logistyk
Hołubowska Dorota Fizyka
Januszewski Marcin Przedmioty elektryczne
Jurkowski Wacław Przedmioty elektryczne
Klimas Marzanna Internat
Kłosowska Magdalena Biologia
Korczyńska Katarzyna Język angielski, przedmioty gastronomiczne
Kowalczyk Agnieszka Język angielski
Kowalczyk Wojciech Wychowanie fizyczne
Kozanecki Paweł Informatyka, przedmioty ekonomiczne
Kraska Izabela Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Kroczak Jolanta Internat
Kuchniak Ewelina Logopeda
Kupryjańczyk Grzegorz Internat
Kwiecień-Izdebska Monika Język angielski
Matuszkiewicz Monika Język niemiecki
Mendrygał-Para Joanna Matematyka
Meroń Monika Biblioteka
Mężyński Bartosz Wychowanie fizyczne
Najda-Wasilewska Marta Kierownik Internatu
Nowicka Monika Internat
Nycz Adam Język polski
Para Marcin Wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
Pazik Elżbieta Internat
Piekarz Beata Przedmioty zawodowe
Piotrowska Małgorzata Internat
Puzik Maciej Filozofia, etyka
Roszkowski Dariusz Kierownik Kształcenia Praktycznego
Sadowska Teresa Przedmioty ekonomiczne
Sawicka-Kłaptij Anna Przedmioty gastronomiczne
Scisłowska Teresa Przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
Serafin Małgorzata Pedagog, doradztwo zawodowe
Siwek Barbara Religia
Skowrońska-Marszał Renata Matematyka
Snoch Anna Plastyka
Starosta Zbigniew Internat
Stempińska Katarzyna Język polski, wiedza o kulturze
Supłat Andrzej Religia
Szachnowski Tomasz Geografia, informatyka
Szatkowski Piotr Religia
Szymańska-Walczak Halina Język niemiecki
Śmigielski Grzegorz Przedmioty elektryczne
Tomczuk Mirosław Fizyka
Ulaszewska Joanna Język polski
Wichucka Anna Przedmioty gastronomiczne
Wilk Beata Chemia, przyroda
Witak Robert Wychowanie fizyczne
Wojtowicz Urszula Język niemiecki
Woroniecka Małgorzata Język angielski