Imię i nazwisko Przedmiot
Baczyńska Agnieszka Matematyka
Burdzy Marzena Język polski, język angielski
Cembik Hanna Wychowanie fizyczne
Ciszewska Agnieszka Matematyka
Dalidowicz Julian Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Domańska Aleksandra Język polski
Dreszer – Czaczyk Anna Pedagog
Drozd Mirosława Język niemiecki
Dudar Ewa Edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty ekonomiczne
Dudarewicz Anna Biblioteka, pedagog
Dworzańska Elżbieta Biologia, przyroda
Gładkow Jan Przedmioty elektryczne
Ks. Andrzej Supłat Religia
Grabowska Małgorzata Historia, historia i społeczeństwo
Gralak Agnieszka Matematyka, przedmioty ekonomiczne
Grąbczewski Tomasz Wychowanie fizyczne
Hołubowska Dorota Fizyka
Jurkowski Wacław Przedmioty elektryczne
Korczyńska Katarzyna Język angielski, przedmioty gastronomiczne
Kłosowska Magdalena Biologia
Kowalczyk Agnieszka Język angielski
Kozanecki Paweł Informatyka, przedmioty ekonomiczne
Kraska Izabela Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Łazarenko Bohdan Język niemiecki
Łazarenko Tatiana Język niemiecki
Matuszkiewicz Monika Język niemiecki
Mendrygał-Para Joanna Matematyka
Meroń Monika Biblioteka
Mężyński Bartosz Wychowanie fizyczne
Nycz Adam Język polski
Para Marcin Wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
Przystupa Ewa Geografia, przedmioty ekonomiczne
Puzik Maciej Filozofia, etyka
Rabe Marcin Przedmioty logistyczne
Roszkowski Dariusz Fizyka
Sadowska Teresa Przedmioty ekonomiczne
Sawicka-Kłaptij Anna Przedmioty gastronomiczne
Scisłowska Teresa Przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
Serafin Małgorzata Pedagog, doradztwo zawodowe
Siwek Barbara Religia
Skowrońska-Marszał Renata Matematyka
Stempińska Katarzyna Język polski, wiedza o kulturze
Szachnowski Tomasz Geografia, informatyka
Szatkowski Piotr Religia
Ulaszewska Joanna Język polski
Wichucka Anna Przedmioty gastronomiczne
Wilk Beata Chemia, przyroda
Witak Robert Wychowanie fizyczne
Wojtowicz Urszula Język niemiecki
Woroniecka Małgorzata Język angielski
Żołnowska Beata Pedagog