Ogólne informacje

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej pod tytułem „Krąży, krąży złoty pieniądz” został przygotowany z myślą o prewencji wykluczenia finansowego  młodzieży z naszej Szkoły w życiu dorosłym.

Główne cele i założenia projektu:

 1. Wzrost wiedzy  i umiejętności wśród  uczniów ZSP nr 2 w Gryfinie w obszarze dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza poprzez udział  w wycieczce do  Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w Warszawie , zwiedzanie  GPW w Warszawie oraz aktywny udział w lekcjach historii w zakresie historii gospodarczej.
 2. Wzrost wiedzy i umiejętności w weryfikacji podmiotów sektora finansowego i ich oferty pod kątem bezpieczeństwa finansowego oraz wzrost świadomości  nt.  skutków   decyzji finansowych wśród uczniów naszej Szkoły, poprzez udział w dodatkowych zajęciach w ramach projektu.
 3. Wzrost umiejętności w zakresie gospodarowania własnym budżetem, zarządzania czasem i organizacją pracy .
 4. Utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej wśród  uczniów Technikum Ekonomicznego ZSP nr 2 w  Gryfinie poprzez przygotowanie materiałów edukacyjnych i przeprowadzenie zajęć dla pozostałych uczestników projektu, co przełoży się na wyższe oceny na egzaminie zawodowym.

Harmonogram:

Termin realizacji projektu „Krąży, krąży złoty pieniądz”: 01.03.2018 - 31.10.2018r.

Marzec: rekrutacja chętnych uczniów z Technikum Ekonomicznego klasy I – III, którzy przygotują materiał dydaktyczny w krótkich, zabawnych formach: prezentacje, filmiki, memy, gify, konkursy, rebusy dla pozostałych uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum zawodowego i szkoły branżowej I stopnia.

Kwiecień: w ramach “Tygodnia z Ekonomią na Ty” 16 – 19. kwietnia  2018r. zostaną przeprowadzone:

16-17.04. 2018r (poniedziałek i wtorek) uczniowie z Technikum Ekonomicznego zaprezentują pozostałej młodzieży naszej Szkoły przygotowane materiały.

18.04.2018r. (środa) odbędą się rozgrywki w “Chłopską Szkołę Biznesu” dla klas ekonomicznych (regulamin)

19.04.2018r. (czwartek) zostanie przeprowadzony Konkurs wiedzy ekonomicznej (regulamin).

 1. 04.2018r. (środa) na uroczystym podsumowaniu “Tygodnia Ekonomią na Ty” zostaną rozdane dyplomy uczestnictwa i nagrody.

Październik: wyjazd zakwalifikowanych uczestników Projektu “Krąży, krąży złoty pieniądz” (regulamin) do Warszawy celem uczestnictwa w interaktywnej wystawie w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w Warszawie, wejście na Giełdę Papierów Wartościowych oraz inne przyjemności.

Materiały dodatkowe:

 1. Regulamin konkursów plastycznych.
 2. Regulamin rozgrywek w grę edukacyjną „Chłopska Szkoła Biznesu”.
 3. Regulamin Konkursu wiedzy ekonomicznej.
 4. Regulamin uczestnictwa w Wycieczce do Warszawy.
 5. Strona internetowa NBP http://www.nbp.pl/
 6. Strona internetowa gry Chłopska Szkoła Biznesu: http://csb.mik.krakow.pl/
 7. Strona internetowa Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka https://www.cpnbp.pl/
 8. Regulamin wizyt w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych SA Kompleks „Centrum Giełdowe” ul. Książęca 4 https://www.wizytyszkolnegpw.pl/regulamin-wizyt

Spawozdania

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów realizacji zadań, o czym uczniowie zostaną poinformowani.

Zespół projektowy w składzie:

Małgorzata Serafin

Teresa Sadowska

Małgorzata Grabowska

 

ekonomiczny
Gra CSB NBP
na plakaty
z wiedzy ekonomicznej