Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie jest szkołą publiczną działającą od 1962 roku. O randze i renomie placówki świadczy wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i pracowników. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Gryfiński.

Atrakcyjny kompleks budynków szkolnych sprawia, że nauka w ZSP nr 2 ma niepowtarzalną atmosferę. Do dyspozycji uczniów są trzy pracowanie komputerowe, biblioteka, czytelnia multimedialna, sala teatralna i audiowizualna, internetowy punkt informacji zawodowej, a także zaplecze sportowo- rekreacyjne oraz internat.

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie wchodzą:

 • liceum ogólnokształcące
 • technikum zawodowe
 • szkoła branżowa I stopnia
 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące (3 lata) przygotowuje uczniów do dalszego etapu kształcenia na uczelniach wyższych. Nauka w liceum odbywa się w klasach z możliwością wyboru przedmiotów z zakresu rozszerzonego. Absolwenci gimnazjum do wyboru mają przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • fizyka
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • język polski
 • historia
 • filozofia
 • informatyka

Technikum zawodowe (4 lata) kształci uczniów w zawodach:

 • technik elektryk

Podczas 4-letniego okresu edukacji uczeń zdobywa gruntowną wiedzę teoretyczną przede             wszystkim z dziedziny elektrotechniki i elektroniki oraz praktyczne umiejętności potrzebne          w pracy technika elektryka.

 • technik ekonomista

Klasa o profilu technik ekonomista oprócz przedmiotów ogólnych ma w swoim programie przedmioty ekonomiczne – uczeń zdobywa wiedzę w zakresie ekonomiki, statystyki, marketingu i rachunkowości.

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

W tej klasie uczniowie uczą się teoretycznych podstaw przygotowywania posiłków a następnie tę wiedzę wykorzystują na zajęciach praktycznych w szkole oraz przy obsłudze różnych imprez.

 • technik logistyk

Szkoła Branżowa I Stopnia (3 lata) kształci uczniów w klasach o profilach: wielozawodowym, kucharz, sprzedawca. W tym typie kształcenia nacisk kładziony jest na praktyczną naukę zawodu, więc od samego początku nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe u wybranego pracodawcy.